Hogyan jöhet létre a haszonélvezeti jog?

A haszonélvezeti jog létrejöttének legáltalánosabb módja a szerződéssel történő alapítás, ami megvalósulhat ingyenesen, vagy ellenérték fejében is.

Az alapítás kétoldalú jogügylet, ezért, mind a tulajdonosnak, mind pedig a haszonélvezeti jogot szerzőnek nyilatkoznia kell a haszonélvezeti jog alapításáról, tehát el kell fogadnia a szerzőnek.

Az Ingatlanon szerződéssel alapított haszonélvezeti jog csak akkor jön létre, ha az az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül, ezért ügyvéd vagy közjegyző közreműködése szükséges a jogügylet során.

Az alapítás tipikus esete, amikor a szülő vásárol egy ingatlant a gyermekének, ezzel egyidejűleg pedig a saját javára haszonélvezeti jogot alapít. Ebben a témakörben készült podcastomat itt láthatjátok, mely bemutatja ez miért nem nyújt védelmet a szülő részére a családi vagyon megőrzésére, illetve egyben tartására.

A haszonélvezeti jog nem csak szerződéssel jöhet létre, a második esetkör a törvény erejénél fogja létrejövő haszonélvezeti jog, melyre a legjellemzőbb példa az özvegyi jog, ami tartalmilag azonos a haszonélvezeti joggal (a tulajdoni lapra „özvegyi jog” megnevezéssel kerül bejegyzésre).

Az elhunyt házastársát holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzátartozó berendezési és felszerelési tárgyakon. Az özvegyi jog a halál pillanatával jön létre. Ennek akkor van jelentősége, ha a túlélő házastárson kívül más örökös is van. (pl. gyermek, szülő)

A haszonélvezeti jog időtartama mindig határozott idő, amit vagy egy pontosan meghatározott időre, általában években adnak meg. A legelterjedtebb verziója mégis a holtig tartó haszonélvezeti jog, ami értelemszerűen a jogosult halálig áll fenn, melyet követően a törvény erejénél fogva megszűnik.

Az általános szabályoktól eltérő rendelkezés, hogy jogi személy részére legfeljebb 50 évre lehet alapítani haszonélvezeti jogot, illetve a földforgalmi törvény hatálya alá tartozó ingatlanok esetében maximum 20 évre lehet bejegyeztetni a haszonélvezeti jogot.

Haszonélvezeti jog vonatkozásában több anyagom is feltöltésre került. Amennyiben további kérdései lennének hallgasson bele haszonélvezeti jog témakörében készült podcastok bármelyikébe:

Köszönöm megtisztelő figyelmét! Amennyiben a haszonélvezeti joggal vagy ingatlan ügylettel kapcsolatban jogi képviseletre van szüksége, keressen bizalommal!

Dr. Vizer Tamás ügyvéd

https://vizerugyved.hu/dr-vizer-tamas-ugyved/

Mobil: + 36 30 227 89 89

E-mail: info@vizerugyved.hu

Facebook hozzászólások
Közösségi megosztás